07.09.2018 Oslavy 85. výročí dolu Tomáš Spolkový dům Ratíškovice 10.00 hod    
30.11.2018 Rozsvícení vánočního stromečku Obecní úřad Ratíškovicce 17.00 hod.    
01.12.2018 Vánoční jarmark Spolkový dům Ratíškovice 16.00 hod.    
10.12.2018 Koncert ZUŠ Spolkový dům Ratíškovice 17.00 hod    
11.12.2018 Koncert ZUŠ Spolkový dům Ratíškovice 17.00 hod.    
15.12.2018 Zimní radovánky KIC Dubňany 13.00 hod.    
24.12.2018 J:R:Band Brass Quartet Kostel sv. Josefa Dubňany 22.00 hod.    
06.01.2019 Taneční odpoledne Kulturní dům Milotice 15.00 hod.    
12.01.2019 Farní veselice Vacenovice Sál hospody u Letochů 18.00 hod.    
23.02.2019 Ples T Machinery a.s. Spolkový dům Ratíškovice 19.00 hod.    
01.03.2019 Fašaňk Dubňany Kulturní dům Dubňany 20.00 hod.    
17.04.2019 74. výročí osvobození obce Obecní úřad Ratíškovice 16.00 hod.    
08.05.2019 36. ročník Pochod kolem Ratíškovic Sportovní areál Baník Ratíškovice 13.00 hod.    
27.05.2019 Koncert ZUŠ Spolkový dům Ratíškovice 17.00 hod.    
28.05.2019 Koncert ZUŠ Spolkový dům Ratíškovice 17.00 hod.    
31.05.2019 ZUŠ Open ZUŠ Dubňany 18.30 hod.    
07.06.2019 Dětský den Kynologický klub Hostěrádky-Rešov 15.30 hod.    
19.06.2019 Akademie pro Afriku Spolkový dům Ratíškovice 16.15 hod.