Koncerty odehrané v sezoně 2013-2014

 

01.12.2013 Vánoční trhy Ratíškovice Základní škola Ratíškovice
15.12.2013 Předvánoční zpívání s Něhou Kyjov, Moravská ulička
16.12.2013 Vánoční koncert ZUŠ Kinosál Ratíškovice
26.12.2013 Koledování u jesliček Ratíškovice kostel sv. Cyrila a Metoděje Ratíškovice
01.03.2014 Okresní lidový ples Základní škola Ratíškovice
31.03.2014 Jarní koncert ZUŠ Kinosál Ratíškovice
05.04.2014 Celostátní  výstava kraslic Kulturní dům Vacenovice
11.05.2014 Den matek Kinosál Ratíškovice
15.05.2014 Odborný seminář elektrotechniků Kulturní dům Prušánky
25.05.2014 100 let Orla Ratíškovice Orlovna Ratíškovice
30.05.2014 Vesnice roku Skautská klubovna Ratíškovice
04.06.2014 Školní dobročinná akademie Základní škola Ratíškovice
16.06.2014 Závěrečný koncert ZUŠ Kinosál Ratíškovice
28.06.2014 Farní odpoledne  Vacenovice